IATA Aircargo raport za I kwartał 2014

BANERQ1
Share Button

Pełen raport dostępny dla zalogowanych/zarejestrowanych użytkowników w dziale BAZA WIEDZY / Raporty i analizy

http://www.aircargo.pl/2014/03/kwartal-i-2014/

 

 ZARYS OGÓLNY

Obserwowane cykliczne ożywienie gospodarcze pozwoliło liniom lotniczym cargo odnotować kolejny wzrost popytu na transport lotniczy, jednakże wysokie ceny paliwa lotniczego i niski poziom zyskowności odbijają się negatywnie na ich wynikach finansowych. Wskaźnik zaufania wśród przedsiębiorców w dalszym ciągu sygnalizuje wzrost aktywności gospodarczej, pomimo spowolnienia tempa tego wzrostu w 2014 roku, a konsumenci w Europie i USA z coraz większym optymizmem patrzą w rysujące się perspektywy ekonomiczne. Zmiany te umocniły wzrost popytu na towary przewożone drogą powietrzną, takie jak na przykład półprzewodniki. Jednakże pomimo zwiększenia tempa wzrostu handlu światowego w ostatnich miesiącach, dalszy wzrost może być ograniczony przez trend związany z przenoszeniem produkcji na rynki lokalne. Ceny paliwa lotniczego spadły nieznacznie w 2014, ale wciąż pozostają wysokie. Pomimo sezonowego wzrostu dochodowości przewozów lotniczych, poziom zysków jest nadal poniżej poziomu sprzed roku, co negatywnie wpływa na wyniki finansowe firm transportowych. Szefowie tych firm odnosząc się w styczniu 2014 do prognoz na przyszłość wykazywali optymizm, spodziewają się wzrostu ruchu towarowego oraz utrzymania zyskowności na stałym poziomie.

* Sytuacja ekonomiczna – globalne zmiany gospodarcze były pozytywne w ciągu ostatnich miesięcy, co prowadzi do poprawy perspektyw wzrostu gospodarczego na 2014 r., zarówno dla rozwiniętych, jak i wschodzących gospodarek.
* Rozwój ruchu lotniczego – przyspieszył w ostatnich miesiącach, co ma bezpośredni związek z cykliczną poprawą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, ale jego rozwój w przyszłości może zostać spowolniony przez wyłaniające się trendy, które sugerują zwrot w kierunku rozwoju działalności krajowej.
* Otoczenie rynkowe – wciąż jest korzystne. Wskaźnik zaufania przedsiębiorców nadal sygnalizuje wzrost gospodarczy pomimo osłabienia tempa wzrostu w 2014 r., a w ostatnich miesiącach obserwowano przyspieszenie światowego handlu, szczególnie w Azji i USA.
* Czynniki wpływające na popyt – niosą znamiona poprawy. Wskaźnik zaufania konsumentów w Europie jest obecnie najwyższy od 2011 r., a w USA nastąpiła poprawa postrzegania przez konsumentów po „zamknięciu rządu” (Government shutdown) w końcu 2013 roku. W Wielkiej Brytanii i Japonii nastawienie firm w stosunku do inwestycji kapitałowych ulega poprawie. Zmiany te wspierają wzrost popytu na fracht lotniczy towarów takich jak półprzewodniki.
* Możliwości przewozowe – po słabym roku 2013 wskaźniki wypełnienia oraz wykorzystania samolotów poprawiły się. Przyczyniły się do tego stabilna flota samolotów transportowych w połączeniu ze wzrostem popytu. Pomimo tego, nadal silny nacisk kładziony jest na maksymalizację stopnia wykorzystania samolotów, jednocześnie nowe dostawy samolotów mają rozszerzyć istniejącą flotę samolotów szerokokadłubowych o prawie 8% w 2014 roku.
* Konkurencja – udział frachtu lotniczego w rynku nadal jest niewystarczający. Jednocześnie, w efekcie wysokiego zapotrzebowania na transport kontenerów drogą morską fracht morski nieznacznie poprawił swoje wyniki, choć wciąż jest na poziomie niższym niż przed rokiem.
*Przychody i rentowność – wystąpił sezonowy wzrost rentowności frachtu lotniczego, jednakże zyski nadal utrzymują się na poziomie niższym od tego sprzed roku, co niekorzystnie wpływa na wyniki finansowe przewoźników (strona 5)
*Koszty – ceny paliwa lotniczego nieznacznie spadły w 2014 roku, jednakże wciąż utrzymują się na równie wysokim poziomie, jak w ostatnich trzech latach, czyli $125 za baryłkę. Stawki płacy nominalnej nadal spadają w Europie i w Chinach, ale rosną w USA .
* Perspektywy rentowności – stały wzrostu popytu przyczynił się do poprawy perspektyw rentowności frachtu lotniczego według opinii szefów firm transportowych zebranych w styczniu 2014 . Spodziewany jest wzrost natężenia ruchu lotniczego w ciągu następnych 12 miesięcy oraz utrzymanie rentowności na stałym poziomie.