Zakaz transportu baterii litowych od 2015 roku?

Share Button

Panel ds. Towarów Niebezpiecznych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zaproponował w ubiegłym tygodniu wprowadzenie zakazu transportu baterii litowych na pokładzie samolotów pasażerskich, który ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2015 roku. Organ nadrzędny w stosunku do Panelu ds. Towarów Niebezpiecznych, Komisja Żeglugi Powietrznej (ANC) rozpatrzy tę propozycję podczas spotkania, które zostało zaplanowane na koniec kwietnia, a ostateczna decyzja jest spodziewana jeszcze w tym półroczu. Wniosek o wprowadzenie zakazu może zostać przyjęty, choć możliwe jest także wprowadzenie do niego zmian zgodnie według uznania komisji.

Spodziewane jest, że zakaz transportu baterii litowych na pokładzie samolotów pasażerskich nie będzie dotyczył baterii stanowiących element sprzętu elektronicznego, lub wraz z nim zapakowanych, a także baterii wnoszonych przez pasażerów. Trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ICAO wprowadza zakaz wnoszenia telefonów komórkowych, tabletów czy laptopów na pokład samolotów, chociaż ANC z pewnością mogłaby zmienić lub rozszerzyć zakres zakazu, bądź przyspieszyć/ opóźnić datę jego wprowadzenia.

Baterie litowe, jeśli są przewożone lub używane w sposób nieprawidłowy, mogą łatwo ulegać zapłonowi, a powstały w ten sposób ogień może przyjąć formę egzotermicznej reakcji łańcuchowej, co spowoduje zapłon pozostałych przewożonych baterii. Dodatkowy problem stanowi fakt, że halon wykorzystywany do tłumienia płomieni w samolotach, jest nieskuteczny w walce z tego rodzaju pożarami. Dyrektor ds. globalnego bezpieczeństwa IATA, Chist Glaeser, powiedział dla  Air Traffic Management, że odnotowywane jest dwa do trzech „zdarzeń”, spowodowanych przez baterie litowe. Dotychczas żadna z tych sytuacji nie spowodowała utraty samolotu pasażerskiego, jednakże podejrzewa się że przewożone baterie litowe przyczyniły się do katastrof co najmniej trzech samolotów transportowych na przestrzeni pięciu lat, od 2006 do 2011.

Ta ostatnia kwestia stawia pod znakiem zapytania przyszłość transportu lotniczego baterii litowych drogą lotniczą, bez względu na rodzaj przewożącego je samolotu.