Kontakt

E-mail: aircargo (małpa) aircargo.pl

__________________________________________________________________

Sąd Okręgowy w Warszawie dla Warszawy-Pragi III Wydział Cywilny.
Aircargo.pl zostało zarejestrowane w sądowym rejestrze czasopism i dzienników
w dniu 04.02.2009
poz. Pr 2378
 

Aircargo.pl zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem ISSN 2080-2226