Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Aircargo.pl

1. BASIC CARGO (2 dni)

2. TOWAROWY TRANSPORT LOTNICZY DLA HANDLOWCÓW I LOGISTYKÓW (1 dzień)

3. DANGEROUS GOODS REGULATIONS (DGR) (transport towarów niebezpiecznych)

4. LIVE ANIMALS REGULATIONS (LAR) (Transport żywych zwierząt)

5. PERISHABLE (Transport towarów łatwo psujących się)

6. INNE SZKOLENIA DEDYKOWANE Z ZAKRESU TOWAROWEGO TRANSPORTU LOTNICZEG

 

Informacje na temat szkoleń, sylabusy, referencje, terminy i ceny

Prosimy o kontakt: aircargo@aircargo.pl

Najbliższe szkolenie BASIC CARGO  - 24-25 kwiecień 2014